Erb Kurima


 

 

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci materskej školy:

 

Riaditelka

Mgr. Lenka Vagaská
riaditeľka materskej školy
 

 

Učiteľky

Mária Bednárová
učiteľka materskej školy
Gabriela Ivančová 
učiteľka materskej školy
Adriana Žatkovičová 
učiteľka materskej školy

 

Nepedagogickí zamestnanci materskej školy:

Emília Vujčiková  -  vedúca školskej jedálne

Vewduca kuchyne


Mária Mihňáková  -  kuchárka
Kuchárka
Eva Repková  -  školníčka

Upratovačka

 Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti