Erb Kurima


 

 

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci materskej školy:

 

Riaditelka

Mgr. Lenka Vagaská
riaditeľka materskej školy
 

 

Učiteľky

Mgr. Mária Žatkovičová
učiteľka materskej školy
Gabriela Ivančová 
učiteľka materskej školy
Adriana Žatkovičová 
učiteľka materskej školy
Mgr. Natália Šefčíková 
pedagogický asistent
Mgr. Martina Randárová
odborný asistent – sociálny pedagóg

 

Nepedagogickí zamestnanci materskej školy:

Emília Vujčiková  -  vedúca školskej jedálne

Vewduca kuchyne


Mária Mihňáková  -  kuchárka
Kuchárka
Eva Repková  -  školníčka

Upratovačka

 Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti