Erb Kurima


 

 

Denný poriadok

Vzdelávacie aktivity sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí. 
V čase od 7:00 hod. do 8:45 hod.

otvorenie prevádzky
schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí,
zdravotné cvičenie, skupinové,
individuálne, spoločné hry,

V čase od 8:45 hod. do 9:15 hod.

činnosti zabezpečujúce životosprávu
/osobná hygiena, stravovanie/

V čase od 9:15 hod. do 11:45 hod.

vzdelávacia aktivita, osobná hygiena príprava na pobyt vonku,
pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry na školskom dvore
/pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskoviska, hry s hračkami,voľné hry a pod./

V čase od 11:45 hod. do 12:15 hod.

činnosti zabezpečujúce životosprávu
/osobná hygiena, stravovanie/

V čase od 12:15 hod. do 14:30 hod.

príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory,
odpočinok

V čase od 14:30 hod. do 17:00 hod.

činnosti zabezpečujúce životosprávu
/osobná hygiena, stravovanie/
hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita, pobyt vonku

V čase o 17:00 hod.

ukončenie prevádzkyKontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti