Erb Kurima


 

 

Charakteristika materskej školy

 

História materskej školy sa začala písať v roku 1946. Materská škola sa nachádza v obci Kurima. V blízkom okolí je pekné prírodné prostredie, ktoré umožňuje deťom blízky kontakt s prírodou.

Materská škola je dvojtriedna, výchovno-vzdelávaciu starostlivosť zabezpečujú 4 učiteľky.  Obidve triedy poskytujú celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov. Deťom, ktorých rodičia o to požiadajú, umožníme aj poldennú výchovu a vzdelávanie.

Do materskej školy prijímame aj deti dvojročné, pokiaľ to umožňuje kapacita MŠ. Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. Do triedy materskej školy sa zaraďujú spravidla deti približne rovnakého veku.

V materskej škole využívame informačné technológie, interaktívne, didaktické pomôcky, dôraz však kladieme na priaznivú klímu školy, rodinnú atmosféru a pohodu v triedach.

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti