Erb Kurima


 

 

Záujmový krúžok
Angličtina pre najmenších

 

Angličtina pre najmenších -  záujmový krúžok – so zameraním na  prvotné oboznamovanie sa so základmi cudzieho jazyka hravou formou prispôsobenou najmenším poslucháčom. Básničky, pesničky, didaktické a pohybové aktivity, obrázkové materiály, on-line materiály, pracovné listy nám poskytujú:

  • prvý kontakt s cudzím jazykom,
  • počúvanie slov a slovných spojení,
  • získanie základnej slovnej zásoby,
  • reprodukovanie a správne vyslovovanie,
  • začlenenie krátkych dialógov a jednoduchej konverzácie
  • budovanie pozitívneho vzťahu k osvojovaniu si cudzích jazykov v ranom veku
  • využitie získaných poznatkov do ďalšieho vzdelávania

Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách od 14:30 do 15:00 každý pondelok a stredu, podľa rozdelenia do skupín.

 

 Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti