Erb Kurima


 

 

Vitajte na našej stránke

 

Materská škola Kurima, Nižná 11, 08612 Kurima

Zápis detí do materskej školy
na školský rok 2021/2022

Riaditeľka  materskej školy Kurima oznamuje všetkým rodičom, že v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z. z o materskej škole
prijíma  žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Kurima.

 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa budú podávať
od 1.mája 2021 do 31. mája 2021 s tým, že

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa môže rodič

  • Osobne ( s dôrazom na dodržiavanie nariadených opatrení UVZSR)
  • Poštou na adresu materskej školy
  • E-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

Tlačivo – žiadosť nájdete na webovej stránke školy:
 >>>Klik tu<<<

Ikona odfPodmienky prijatia deti...

 

Oznam
zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Mgr. Lenka Vagaská
riaditeľka materskej školy

Pridali sme nové foto do fotogalérie

Tu je link...Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti