Erb Kurima


 

 

Vitajte na našej stránke

 

Vážení rodičia,

Riaditeľka Materskej školy v Kurime, po dohode so zriaďovateľom školy a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove, oznamuje rodičom,
že z dôvodu chrípkovej epidémie sa zatvára MŠ

od 20. 12. 2022 (utorok) do 22. 12. 2022 (štvrtok).

Vianočné prázdniny začínajú

Od 23.12.2022 (piatok) do 6.1.2023 (piatok).
Materská škola Kurima bude otvorená 9.1.2022 (pondelok).

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Kolektív materskej školy

Vianočná kapustnica

Mikulaš

Viac fotiek vo fotogalerií...

Aj u nás bol Mikuláš

Mikulaš

Viac fotiek vo fotogalerií...

Oznam
pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Mgr. Lenka Vagaská
riaditeľka materskej školy

Oznam

Vážení rodičia!
Vzhľadom na neustály rast energie a potravín Vám oznamujeme, že od 1. 9. 2022 dochádza k zvýšeniu stravnej jednotky podľa už schváleného Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021, ktorý nadobudol účinnosť dňa 16. 7. 2022.

Desiata- 0,38 €
Obed- 0,90 €
Olovrant- 0,26€
Spolu na deň 1,54€

Výška stravnej jednotky je určená na základe finančných pásiem na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

Emília Vujčíková
vedúca ŠJ

Oznam!

Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022 a pri predkladaní podkladov na poskytnutie dotácie
od 01.09.2022 do 31.12.2022.

Upozorňujeme rodičov, že od 1.7.2022 nadobudol platnosť zákon o dotáciách
Viac informácií tu

Nakoľko už nie je možné poberať daňový bonus na dieťa a zároveň dotáciu na stravu, žiadame rodičov predškolákov (deti plniace od 1.9.2022 povinné predprimárne vzdelávanie) o neodkladnú informáciu o tom, či poberáte od 1.7.2022 daňový bonus .

Nové tlačivo - Čestné vyhlásenie(tu klik)
(o nepoberaní daňového bonusu) od 1.septembra 2022 je potrebné podať vo svojej materskej škole.

Zelená otvoreným školam
v školskom roku 2022/2023

Cieľom dokumentu „Zelená otvoreným školám“ je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie.

Ikona odfViac informácií tu..

 

Aj my sme sa podieľali na veľkonočnej výzdobe v centre našej obce

Výzdoba obceVeľkonočná výzdoba

Viac fotiek vo fotogalerií klik...

Pridali sme nové foto do fotogalérie

Tu je link...Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti