Erb Kurima


 

 

Vitajte na našej stránke

 

Materská škola Kurima, Nižná 11, 08612 Kurima

Zápis detí do materskej školy
na školský rok 2020/2021

Riaditeľka materskej školy Kurima oznamuje všetkým rodičom, že v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z. z o materskej škole
prijíma žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie
do materskej školy Kurima.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou zverejňujeme upravené podmienky k zápisu do materskej školy.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

  • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomností detí, odporúčame elektronickou formou na emailovu adresu školy : mskurima@gmail.com, alebo telefonicky sa vopred informujte u riaditeľky materskej školy na tel. číslo 0951 110 295
  • Tlačivo – žiadosť nájdete na webovej stránke školy:  https://www.ms.kurima.eu/dokumenty/tlaciva/ziadost-prijatie.pdf,
  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri zápise nebude vyžadovať, avšak zákonní zástupcovia dodatočne predložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní a spôsobilosti dieťaťa navštevovať riadnu MŠ s ohľadom na jeho fyzické a duševné zdravie.
Podmienky prijatia detí:

Prednostne sa prijímajú deti:

  • s odloženou školskou dochádzkou,
  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Mgr. Lenka Vagaská
riaditeľka materskej školy

Oznam

Vážení rodičia a žiaci, v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal Ústredný krízový štáb SR, ktorý rozhodol o celoplošnom zatvorení škôl, MŠ a školských zariadení opätovne od 30.03.2020 až do odvolania. 

Mgr.LenkaVagaská
Riaditeľka materskej školy

 

Učíme sa na diaľku

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY A VÝSKUMU A ŠPORTU SR otvorilo portál pre školy, učiteľov, deti a rodičov UČÍME SA NA DIAĽKU.

Na tejto stránke : https://www.ucimenadialku.sk/zdroje/ nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných online, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov.

Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie.

Mgr.LenkaVagaská
Riaditeľka materskej školy

 

Usmernenie
ministerky školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.

Ikona pdfUsmernenie...

 

Pridali sme nové foto do fotogalérie

Tu je link...Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti