Erb Kurima


 

 

Termíny prázdnin 2019-2020

Povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejniť na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky určuje § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termíny školských prázdnin predkladáme spracované pre každý školský rok jednotlivo.
Prázdniny
Jesenné

29. október (utorok) až 31.október 2019 .
Školské vyučovanie sa začne 4. novembra 2019 (pondelok). 

Vianočné

20. december 2019 (piatok) až 7. január 2020.
Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020.

Polročné

31. január 2020 (piatok).
Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2020.

Jarné

Košický a Prešovský kraj
28. február až 6. marec 2020.
Školské vyučovanie sa začne 9. marec 2020.

Veľkonočné

8. apríl až 14. apríl 2020.
Školské vyučovanie sa začne 15. apríla 2020.

Letné

30. jún až 31. august 2020.
Vyučovanie sa začne 2. septembra 2020.

 

 Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti